26 Οκτ 2012

Δύο νέες επιτροπές στο Υπουργείο Υγείας (φρεσκότατες...)

 

1.    "Επιτροπή Οριστικής Διάλυσης του ΕΣΥ" με την κωδική ονομασία "Επιτροπή Μεταρρύθμισης Υγείας" - "Ε.Ο.Δ.ΕΣΥ"

2.    "Επιτροπή Απολύσεων του ΕΣΥ"   με την κωδική ονομασία "Επιτροπή ανθρώπινων πόρων του ΕΣΥ" - "Ε.Α.ΕΣΥ"


Φιλική συμμετοχή : η "TFGR!"  (Πτου κακά!!)  . 


Μάθαμε ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες σε ανάλογες επιτροπές της προηγούμενης κυβέρνησης στεναχωρέθηκαν πολύ για τη μη συμμετοχή τους και σε αυτές , τις καινούριες...


Ερώτηση Αντίθετου Ρεύματος προς την αρμόδια υπάλληλο  και κουίζ για τους χιλιάδες αναγνώστες του blog με δώρο την "μη απόλυση τους", καθώς θα κριθούν από εμάς απολύτως ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων τους : 

 "Ποιά είναι η μυστηριώδης guest star "TFGR" που συμμετέχει και στις δύο επιτροπές που ο υπουργός και οι λακέδες του  δεν τολμούν να αναφέρουν ολογράφως ; " 


 Βλέπετε η "TFGR" είναι πλεον τόσο αυτονόητη , ίσως περισσότερο και από το ΕΣΥ.

Εντάξει λοιπόν.... 

"Αει. Γ. Λυκουρέτζε" -"Α.Γ.Λ"


 


Ας δούμε όμως τις επιτροπές....1.πιτροπή  Οριστικής Διάλυσης του ΕΣΥ"  - "Ε.Ο.Δ.ΕΣΥ"

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 /10/2012
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ:ΔΥ1δ/92275
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: Α. Σπυριδάκου
Τηλέφωνο : 2105232821/359
ΦΑΞ :2108221149
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτελικής Επιτροπής Μεταρρύθμισης Υγείας»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 26 και 128 του ΠΔ 95/2000
(Φ.Ε.Κ. 76/2000 τεύχος Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
2. Το με αριθμ. πρωτ. 5064/25.9.2012 (Γ.Π. 92275/25.9.2012) έγγραφο
του Γραφείου Υπουργού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Συγκροτούμε Επιτελική Επιτροπή Μεταρρύθμισης Υγείας
αποτελούμενη από τα κάτωθι πρόσωπα:
1. Πελοπίδα Καλλίρη του Ιωάννη, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου
Υγείας ως Πρόεδρο
2. Ανδριανάκη Φρύνη του Νικολάου, Επιστήμoνα Δημόσιας
Διοίκησης, Σύμβουλο Υπουργού Υγείας
3. Βουδούρη Γεράσιμο του Ευάγγελου, Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Γούναρη Χρυσόστομο του Βασιλείου, Αναλυτή Διοίκησης
Συστημάτων Υγείας, Σύμβουλο Υπουργού Υγείας
5. Διβάνη Σταύρο του Χρήστου, Στέλεχος Μονάδας Α1
Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Ειδικής Υπηρεσίας
Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΔΑ: Β43ΘΘ-Ω03
6. Θεοδωράκη Παύλο του Νικολάου, Ιατρό, Καθηγητή ΣΕΠ Πολιτικής
Υγείας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρο της Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
7. Κανδηλώρο Χαράλαμπο του Γεωργίου, Οικονομολόγο Υγείας,
Σύμβουλο Υπουργού Υγείας
8. Κοματά Θεόδωρο του Αντωνίου, Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας
9. Κοντοζαμάνη Βασίλειο του Παντελή, Σύμβουλο Υπηρεσιών
Υγείας
10. Κουβελάκη Σοφία του Γεωργίου, Οικονομολόγο, Σύμβουλο
Υφυπουργού Υγείας
11. Κουρεμένο Αθανάσιο του Γεωργίου, Καθηγητή Μάρκετινγκ
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο
Πειραιά
12. Κύρλεση Αθηνά του Νικολάου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης
Υγείας και Ποιότητας Ζωής Υπουργείου Υγείας
13. Μπεχράκη Νικόλαο, του Κυριακούλη, Πολιτικό Μηχανικό,
Σύμβουλο Υπουργού Υγείας
14. Παπαλεξανδρή Νάνσυ του Αλεξάνδρου, Πρόεδρο της Επιτροπής
Ανθρώπινων Πόρων του ΕΣΥ, Ομότιμη Καθηγήτρια Οικονομικού Παν/μίου
Αθηνών Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
15. Ραΐδου Φιλομήλα του Νικολάου, Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης
Διοικητικής Υποστήριξης & Τεχνικών Υποδομών
16. Σερέτη Ανδρέα του Ιωάννη, Πρόεδρο Κε.Σ.Υ.
17. Σφυρόερα Βλάσιο του Νικολάου, Διευθύνοντα Σύμβουλο
Η.ΔΙ.Κ.Α.
18. Τούντα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο Ε.Ο.Φ.
19. Τσάγγαρη Έλενα του Θεμιστοκλή, Διευθύνουσα Σύμβουλο
Ι.Φ.Ε.Τ.
20. Χατζητόλιο Απόστολο του Ιωάννη, Καθηγητή Παθολογίας
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
ΑΔΑ: Β43ΘΘ-Ω03
Επίσης στην Επιτροπή θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της TFGR
και του Domain Leader στον τομέα της Υγείας στο πλαίσιο του
Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) της 20-04-2012.
Β. Έργο της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη ενός Οδικού Χάρτη
μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας καθώς και ο συντονισμός
και η παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού και των επιμέρους
Σχεδίων Δράσης για κάθε τομέα προτεραιότητας μέσω των
κατωτέρω επιτροπών:
· Επιτροπή Management Νοσοκομείων
· Επιτροπή DRGs
· Επιτροπή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
· Επιτροπή Τιμολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκου
· Επιτροπή Ε.Ο.Π.Υ.Υ
· Επιτροπή Τουρισμού Υγείας
Γ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.
Δ. Τα μέλη της Επιτροπής είναι άμισθα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
Εσωτερική διανομή (με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κοινοποίηση
1. Διεύθυνση Προσωπικού Τμήμα Δ΄(2)
2. Αναφερόμενοι στην απόφαση (δια του Γραφείου Υπουργού)
ΑΔΑ: Β43ΘΘ-Ω03
1. "Επιτροπή Απολύσεων του ΕΣΥ" "  - "Ε.Α.ΕΣΥ"

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/10/2012
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ:ΔΥ1δ/104772
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: Α. Σπυριδάκου
Τηλέφωνο : 2105232821/359
ΦΑΞ :2108221149
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Επιτροπής ανθρώπινων πόρων του ΕΣΥ»
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 26 και 128 του ΠΔ 95/2000
(Φ.Ε.Κ. 76/2000 τεύχος Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
2. Το με αριθμ. πρωτ. 5802/24.10.2012 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Συγκροτούμε Επιτροπή ανθρώπινων πόρων του ΕΣΥ αποτελούμενη
από τα κάτωθι πρόσωπα:
1. Παπαλεξανδρή Νάνσυ του Αλεξάνδρου, Ομότιμη Καθηγήτρια
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού ως Πρόεδρο
2. Αθανασάκη Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, Ειδικό Επιστήμονα Τομέα
Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ
3. Αλεξόπουλο Θεόδωρο του Γεωργίου, Προϊστάμενο Τμήματος
Προσωπικού του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»
4. Ανδριανάκη Φρύνη του Νικολάου, Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκησης,
Σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας
ΑΔΑ: Β43ΘΘ-ΡΩΖ
5. Διονυσοπούλου Παναγιώτα του Παναγιώτη, Προϊσταμένη Δ/νσης
Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
6. Κορρέ Νεκτάριο του Ιωάννη, Επιμελητή Α΄ Ορθοπεδικής του Γ.Ν
Ατυχημάτων Αττικής «ΚΑΤ»
7. Κώνστα Ελένη, Επιστήμονα Δημόσιας Διοίκησης, Σύμβουλο στο
Γραφείο του Υπουργού Υγείας
8. Μενδρινού Αγγελική του Σπυρίδωνα, Προϊσταμένη Δ/νσης Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης YΠΕ Αττικής
9. Μιχαλόπουλο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ
10. Μπραβάκο Νικόλαο του Παναγιώτη, Προϊστάμενο Δ/νσης Προσωπικού
ΝΠ του Υπουργείου Υγείας
11. Νικήτα Νικολέττα του Θεοδώρου, Νομικό Σύμβουλο, Γραφείο
Υπουργού Υγείας
12. Πετμεζά Αντώνιο του Γκολφίνου, Γενικό Γραμματέα Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού
13. Πέτρου Χρήστο του Χαραλάμπους, Προϊστάμενο Δ/νσης Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού του ΕΟΠΥΥ
14. Ραΐδου Φιλομήλα του Νικολάου, Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης
Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών του Υπουργείου Υγείας
15. Σερέτη Αικατερίνη του Επαμεινώνδα, Οικονομολόγο, Σύμβουλο στο
Γραφείο του Υπουργού Υγείας
16. Σκουτέλη Δημήτρη του Γεωργίου, Πρόεδρο Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδας
17. Τζώρτζη Χριστίνα του Ευαγγέλου, Προϊσταμένη Δ/νσης Προσωπικού
του Υπουργείου Υγείας
18. Τσολακίδου Σαββατού του Μιχαήλ, Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας
του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης
ΑΔΑ: Β43ΘΘ-ΡΩΖ
Επίσης στην Επιτροπή θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της TFGR.
Β. Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η καταγραφή των ανθρώπινων
πόρων του ΕΣΥ (Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υγείας, ΔΥΠΕ,
Εποπτευόμενοι Φορείς, ΝΠΙΔ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και λοιπές δομές
παροχής υπηρεσιών υγείας), η διαμόρφωση μεθοδολογίας προγραμματισμού
ανθρώπινων πόρων, αξιολόγησης και ανίχνευσης των εκπαιδευτικών
αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού.
Γ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.
Δ. Τα μέλη της Επιτροπής είναι άμισθα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
Εσωτερική διανομή (με ηλεκτρονική αλληλογραφία)
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Υφυπουργού
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κοινοποίηση
1. Διεύθυνση Προσωπικού Τμήμα Δ΄(2)
2. Αναφερόμενοι στην απόφαση (δια του Γραφείου Υπουργού)
ΑΔΑ: Β43ΘΘ-ΡΩΖ


Διαβάστε και τις επίσημες αποφάσεις από την Διαύγεια εδώ 
και εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου